Hur är det att jobba som receptionist?

Receptionisten har en social, serviceinriktad och professionell yrkesroll. Tar emot besökare och visar dem rätt. Receptionisten är oftast den första person man kommer i kontakt med på ett företag. Arbetet kräver att man har lätt för att bemöta okända människor och tycker om att ge god service.

Varför vill man jobba som receptionist?

Receptionistjobbet är ofta det första steget i ett företag vilket också speglas av lönen, men en bra receptionist är guld värd och det vet de flesta företag om. Så se till att göra dig ovärderlig för företaget genom att ge besökare och kunder en så positiv bild av både dig och företaget som möjligt.

Hur är det att jobba som receptionist? – Related Questions

Är det svårt att vara receptionist?

Receptionister måste ha en välutvecklad förmåga att bemöta kunder och gäster med olika behov och förväntningar. De måste också kunna hantera klagomål på ett bra och professionellt sätt. Hotellreceptionist passar den som är språkkunnig och serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor.

Hur mycket jobbar en receptionist?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
27 300 kr 28 300 kr 26 000 kr

Hur är det att jobba som receptionist på hotell?

Serviceinriktad – Hotellreceptionister har mycket kundkontakter och det är viktigt med ett trevligt bemötande. Stresstålighet – Vissa tider på dagen kan många gäster behöva hjälp samtidigt, det är bra att trivas med arbete i ett högt tempo. Simultanförmåga – Att kunna koncentrera sig på flera arbetsuppgifter samtidigt.

Vad kallas receptionist på hotell?

Hotellreceptionister som arbetar nattetid kallas för nattportier. På större hotell kan det också finnas receptionschefer som till exempel har personalansvar. På vissa arbetsplatser finns även en så kallad förste receptionist som kan vara ansvarig för schemaläggning och att leda det dagliga arbetet i receptionen.

Varför passar du i rollen som säljande receptionist?

Rollen som butikssäljare hos [tidigare arbetsgivare] har betytt mycket för mig och jag har fått ovärderlig erfarenhet av service och försäljning, vilket har bidragit till att jag har fått ökat självförtroende i mitt sätt att bemöta människor.

Vilket fack tillhör en receptionist?

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. En receptionist kan arbeta hos myndigheter eller statliga och kommunala verksamheter.

LÄS DETTA  Vad kostar en badrumsrenovering 2022?

Vad tjänar en receptionschef på hotell?

Lönestatistik för en receptionsansvarig, hotell 2023. Vad tjänar en receptionsansvarig, hotell i månaden? Medellönen är 27200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

När kan facket hjälpa mig?

Hur kan facket hjälpa mig om jag blivit utsatt för något orätt på jobbet? Om du tror att din arbetsgivare överträtt dina rättigheter kan du få hjälp av facket – förutsatt att du är medlem. Om du har en lokal avdelning eller fackliga företrädare på din arbetsplats kan du börja med att kontakta dem.

Vad innebär det att arbetstagare strejkar?

Strejk är en så kallad stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivare. Strejk innebär att arbetstagare, via sitt fackförbund, lägger ned sitt arbete på en arbetsplats. Detta görs som en påtryckning i förhandlingar om lön och villkor med arbetsgivare.

Får man lön under en strejk?

Vid strejk eller lockout betalar arbetsgivaren inte ut lön.

Vilka jobb får inte strejka?

Finns det yrkesgrupper som inte får strejka? – Nej. Regeringsformen, en av grundlagarna, innebär att arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Leave a Comment