Hur börjar man ett veckobrev?

Ett veckobrev ska vara kortfattat, uppriktigt och personligt. Det ska maximalt ta 15 minuter att skriva. Våga vara personlig, chefer är också människor. Inled gärna veckobrevet med ett par meningar om saker som händer utanför arbetsplatsen.

Hur skriver man månadsbrev?

Det grundläggande för välstrukturerad information är:
  1. Klarspråk – dvs. tänk på att mottagaren inte har samma ordförråd och kunskap som du.
  2. Viktigaste först.
  3. Rensa bort onödiga ord och dubbelinformation.
  4. Foton, illustrationer, punktlistor och mellanrubriker gör materialet mer lättläst.

Vad ska ett månadsbrev innehålla?

Hitta sätt att regelbundet och systematiskt sprida goda exempel. Låt exempelvis varje personalmöte eller veckobrev innehålla en stående punkt för detta. Det kan gälla arbetsinsatser som följer de uppsatta värderingarna, medarbetare som provat att göra något på ett nytt sätt eller någon som åtgärdat ett problem.

LÄS DETTA  Vad är en bra uppvärmning?

Hur börjar man ett veckobrev? – Related Questions

Är man tvungen att gå på medarbetarsamtal?

Regler kring medarbetarsamtal

Har en anställd rätt att tacka nej till medarbetarsamtal? Även när det gäller den frågan gäller det att ta en titt på kollektivavtalet. Vissa avtal ger medarbetaren rätt att tacka nej till ett utvecklingssamtal men däremot måste denne gå på möte med chefen om situationen kräver detta.

Måste jag lära upp nyanställda?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att introducera nyanställda. Särskilt viktigt är det att introducera unga arbetstagare, som inte har tidigare arbetslivserfarenhet.

Vad är en bra medarbetare?

Pålitlig. En pålitlig person tar eget ansvar och genomför alltid det den åtagit sig. För att vara pålitlig är det alltså inte bara viktigt att prestera på topp, utan också att våga säga nej till sådant du inte tror att du klarar av.

Vad får en chef inte säga?

En chef får inte göra vad som helst och som anställd har du rätt att yttra dig om du anser att saker och ting inte går rätt till på arbetsplatsen. Visst kan en chef vara stressad och utarbetad, och själv inte få tillräckligt med stöd, men det är inte godtagbara ursäkter om det drabbar de anställda.

Vad ska man inte prata om på jobbet?

När du är ny på jobbet, håll dig till okontroversiella ämnen. Detta kan verka tråkigt, men är bättre än att bli känd för att vara den som introducerar laddade diskussioner. Några exempel är jobbet, fritidsintressen, foton och andra objekt du ser på kollegornas skrivbord, husdjur, sport och opolitiska nyheter.

Hur ser en motiverad medarbetare ut?

Det ska vara tydligt vad som förväntas, medarbetaren ska veta när hen har gjort ett bra jobb. Att få uppskattning för sina ansträngningar och konstruktiv feedback på prestation regelbundet är också basalt för motivation.

Hur ska en bra arbetsplats se ut?

Hur arbetsplatsen ser ut handlar inte bara om maskiner och lokaler. Tillgång till bra luft, en säker omgivning, vacker inredning, kroppsvänliga möbler och redskap gör arbetsmiljön bättre. Det finns många lagar och regler som styr hur man ska bygga och utforma arbetslokaler.

Hur ska det se ut på en bra arbetsplats?

En bra arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att bedriva ett sådant arbete men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar.

Hur bidrar jag som medarbetare till en god arbetsmiljö?

Den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön
  1. Hälsa på dina kollegor.
  2. Fokusera på hur företaget bidrar till samhället.
  3. Få in alla i ett större sammanhang.
  4. Ge regelbunden feedback på arbetsplatsen.
  5. Var noga med information för att minska stress.

Leave a Comment