Hur mycket kostar sommarkort 2021?

Vuxen 995 kronor Ungdom, student och senior 795 kronor Skolungdom 595 kronor.

Hur mycket kostar sommarkortet 2022?

Vuxen 995 kronor Ungdom, student och senior 795 kronor Skolungdom 595 kronor.

Hur många kan man åka på sommarkortet 2022?

Så här gäller sommarbiljetten:

Priset är 699 kronor. Biljetten kan lånas ut till familj och vänner. Res tillsammans. Så länge högst en av de som reser har fyllt 20 år kan tre personer resa ihop.

Hur mycket kostar sommarkort 2021? – Related Questions

Hur många gånger kan man dela sommarkort?

När du är inloggad på Mitt konto kan du låna ut aktiva 30-dagarsbiljetter. Du kan låna ut en 30-dagarsbiljett 15 gånger till totalt fem olika nummer under biljettens giltighetstid. Du kan som mest låna ut den en gång per dygn.

Vilka får gratis sommarkort?

I sommar kommer 160 000 ungdomar att erbjudas avgiftsfritt SL-kort. Syftet är att försöka locka tillbaka fler resenärer som under pandemin valt bort att åka kollektivt. Kampanjen gäller alla barn födda 2004-2010 som är skrivna i Stockholms län.

Är det olagligt att använda någon annans busskort?

Om du inte kan uppvisa ett giltigt resebevis – ungdomskortet eller en biljett- kan du nekas att resa med bussen. Kom ihåg att kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Om det vid en kontroll visar sig att du har lånat ett kort eller lånat ut ditt så kan kortet beslagtas av föraren.

Kan man låna ut sitt sommarkort?

Du kan låna ut biljetten till både app och kort. Du kan låna ut din 30- och 365 dagarsbiljett, samt Sommarbiljett hur många gånger du vill.

Hur många kan åka på månadskort?

Du kan nu bara låna ut din 30-dagarsbiljett 15 gånger under giltighetstiden och en gång under samma dag. Samma saker gäller även om du har en 365-dagarsbiljett. Antalet utlåningar är då begränsat till 185 stycken.

Hur långt kan man åka med Skånetrafikens sommarkort?

Resa över länsgränsen

Självklart kan du fortsätta din resa med Skånetrafiken också utanför Skåne. Res med oss till Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg samt till Mölndal och Göteborg.

Hur länge kan man åka med sommarkortet?

Res obegränsat mellan 15 juni – 15 augusti

Med biljetten kan du resa med: Kalmar länstrafiks bussar inom Kalmar län. Krösatåg, Öresundståg och SJ tåg inom Kalmar län. Närtrafiken i Kalmar län.

När slutar sommarkortet gälla SL?

Biljetten gäller under sommarlovet, dygnet runt fram till och med den 31 augusti 2022.

Kan man åka till Danmark med sommarkort?

Sommarkortet gäller inte till Danmark.

När får man gratis busskort?

160 000 ungdomar kommer i sommar att erbjudas avgiftsfritt SL-kort. Syftet är att försöka locka tillbaka fler resenärer som under pandemin valt bort att åka kollektivt. Kampanjen gäller alla barn födda 2004-2010 som är skrivna i Stockholms län.

Leave a Comment