Hur mycket kostar sommarkortet 2022?

Priset på sommarbiljetten är 749 kronor. Använder du den varje dag reser du för cirka 12 kronor om dagen.

Hur får man sommar SL kort?

SL-Accesskorten med biljett kommer att distribueras via post till urvalet av personer inför sommarlovet. Enligt information från Stockholms stads hemsida börjar sommarlovet 2022 för grundskoleelever den 10 juni och slutar den 18 augusti.

Hur mycket kostar sommarkortet 2022? – Related Questions

Kan man låna ut sommarkortet?

Biljetten är numera alltid utlånad hela den tid som du som lånar ut biljetten väljer. Du kan nu bara låna ut din 30-dagarsbiljett 15 gånger under giltighetstiden och en gång under samma dag. Samma saker gäller även om du har en 365-dagarsbiljett. Antalet utlåningar är då begränsat till 185 stycken.

Kan man köpa sommarkortet på Pressbyrån?

Nu kan du köpa ditt Jojo Sommar över disk hos Pressbyrån, 7-Eleven, Coop, våra serviceombud och kundcenter.

Kan man åka två på sommarkortet?

Ni kan resa tre personer tillsammans, med en enda sommarbiljett. Men bara en av er får ha fyllt 20 år. Sommarbiljetten finns både som kort och i vår app.

Hur många barn kan åka på sommarkortet?

En ensam vuxen med sommarkort får ta med sig två barn upp till 7 år på sommarkortet. Medan två vuxna med varsitt sommarkort kan ta med sig sammanlagt tre barn/ungdomar upp till 20 år utan extra kostnad.

Hur många gånger kan man dela sommarkort?

När du är inloggad på Mitt konto kan du låna ut aktiva 30-dagarsbiljetter. Du kan låna ut en 30-dagarsbiljett 15 gånger till totalt fem olika nummer under biljettens giltighetstid. Du kan som mest låna ut den en gång per dygn.

Hur många kan man åka på sommarkortet Skånetrafiken?

Upp till tre personer kan resa på Sommarbiljetten, varav max en vuxen. Så det går jättebra att du och din dotter reser tillsammans på ett kort!

Hur många gånger kan man åka på en 24 timmars biljett?

Med 24-timmarsbiljetten får du ett obegränsat antal resor under 24 timmar till priset av två enkelbiljetter. På biljetten står vilka zoner du kan resa inom eller mellan under giltighetstiden.

Hur mycket kostar månadskort Skåne?

För månadsbiljetterna föreslås priset till 500 kronor för kort zon i storstad (Malmö, Lund och Helsingborg), medan det i småstad ska kosta 400 kronor. För ett månadskort i mellanzonen blir kostnaden 830 kronor. För lång zon, det vill säga hela Skåne, blir månadskostnaden 1200 kronor.

När åker man gratis Skånetrafiken?

I de flesta kommuner gäller seniorbiljetten såväl dag- som kvällstid, alla årets dagar medan den i vissa kommuner bara gäller på vardagar mellan klockan 09-15 och 18-04. På helgen reser du fritt alla tider på dygnet. Du som är senior får automatiskt ett nytt kort med posten. När du får kortet är det klart att använda.

Vad kostar en 30-dagarsbiljett?

Om du i perioder reser ofta med oss lönar det sig att köpa vår 30dagarsbiljett. Då reser du fritt inom en förvald zon under 30 dagar, från och med den dag du aktiverar biljetten.

Lågtrafik.

Pris vuxen Rabatterad biljett
Stor zon 903 632,10
Län 1093 765,10

Vad kostar månadskort Skånetrafiken 2022?

30-dagarsbiljett stadszon som till exempel Helsingborg justeras med 55 kronor till 624 kronor. 30-dagarsbiljett mellanzon som till exempel mellan Malmö och Lund justeras med 80 kronor till 949 kronor.

Hur köper jag Månadskort på Skånetrafiken?

Du kan köpa biljett i vår app, i våra biljettautomater, på vår hemsida, hos våra kundcenter och ombud samt med betalkort ombord på våra bussar.
  1. köper du biljett. Du kan köpa biljett till din resa bland annat i appen, här på hemsidan eller i våra biljettautomater.
  2. Våra olika biljetter.
  3. Priser och rabatter.

Leave a Comment