Hur mycket kostar Terminskort?

Idag kostar ett terminskort motsvarande 168 kronor per månad, medan ett 90-dagarskort kostar motsvarande 220 kronor per månad. Med ett enhetligt pris på 150 kronor blir det billigare för alla, samtidigt som varje familj själv kan välja om terminskort eller 30-dagarskort passar dem bäst.

När gäller Terminskort?

Kortet gäller under perioden 15 augusti – 23 december 2022 och 9 januari – 10 juni 2023.

Vilka tider gäller Terminskort SL?

SL-kort för elever i gymnasieskolan
  • Avstånd mäts med Google Maps (vägbeskrivning till fots)
  • Ersättning betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Terminsbiljetten gäller på vardagar mellan klockan 04:30 och 19:00.

Hur mycket kostar Terminskort? – Related Questions

Kan man åka med skolkort på helger?

Du kan inte åka med skolkortet under helger eller röda dagar. Det går däremot bra att åka under lov som infaller under en termin (höstlovet, sportlovet och påsklovet). Om du reser mellan två kommuner (länsgiltighet på skolkortet) kan du även resa på jullovet.

LÄS DETTA  Vilken PT-utbildning ska man välja?

När slutar Skolkort fungera?

Så gäller skolbiljetten

De kort som kommuner och skolor köper in löper över ett läsår. Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag. För detta skolår gäller den från den 4 augusti 2022 till den 16 juni 2023. Skolbiljetten gäller även på skollov under läsåret.

När börjar Terminskortet gälla SL?

Åka kollektivt med terminsbiljett

Terminsbiljetten gäller på vardagar klockan 04.30–19.00.

Vilken tid går Skolkortet ut?

Skolbiljett Privat – för resor på vardagar

Biljetten gäller helgfria vardagar klockan 04 – 19. Giltighet VT 2023: 2 januari 2023 – 16 juni 2023. Giltighet HT 2023: datum kommer senare.

När börjar SL Terminskort gälla 2022?

Om den startas den 1 september gäller den fram till och med den 29 december 2022.

När börjar Skolbiljetten gälla 2022?

Mellan 1 juni och 31 augusti gäller UL biljetterna dygnet runt. Biljetten gäller 1 juni – 31 augusti för obegränsat antal resor på regionbussar, stadsbussar, Mälartåg (Sala, Gävle och Arlanda/Märsta) samt SL-pendeln mellan Uppsala, Knivsta och Arlanda*. Biljetten säljs i appen, hos våra ombud och i automater.

När får man busskort av skolan?

En elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

När får man gratis busskort?

160 000 ungdomar kommer i sommar att erbjudas avgiftsfritt SL-kort. Syftet är att försöka locka tillbaka fler resenärer som under pandemin valt bort att åka kollektivt. Kampanjen gäller alla barn födda 2004-2010 som är skrivna i Stockholms län.

Får man busskort när man går på gymnasiet?

I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Det betyder i första hand terminsbiljett. Du som inte kan resa med kollektivtrafik kan ha rätt till skjuts med egen bil eller åka med skolskjutsfordon, om du till exempel går i gymnasiesärskolan.

När åker barn gratis på SL?

Barn som är under 6 år reser alltid gratis. Av säkerhetsskäl får de dock aldrig åka ensamma. Barn som är under 7 år får åka gratis tillsammans med en annan person som är över 7 år och har en giltig biljett. Barn och ungdomar får resa till rabatterat pris från och med att de fyller 6 år till den dag de fyller 20 år.

Leave a Comment