Hur ska en rubrik se ut?

Rubriker ska vara tydliga, intresseväckande och berätta något om innehållet i den följande texten. Skapa beskrivande rubriker som är ungefär 5-10 ord, gärna en hel mening. Varje sida ska ha en tydlig och lagom lång huvudrubrik (H1).

Hur ska en bra rubrik vara?

Bra rubriker ska:
 1. Vara tydliga och relevanta. Dina rubriker måste vara enkla att förstå.
 2. Väcka läsarnas nyfikenhet.
 3. Locka till läsning.
 4. Vara lagom långa och gärna en mening.
 5. Vara sökmotoroptimerade.
 6. Inte vara för “roliga”
 7. Ha olika vikt (H1, H2, H3 och så vidare)

Vad ska finnas med i en artikel?

NyhetsartikelNs struktur En nyhetsartikel består till formen av en rubrik, en ingress och en bröd- text. Dessutom brukar nyhetsartikeln ofta kompletteras med till exempel bilder, diagram eller faktarutor.

Hur bygger man upp en artikel?

Vi ger dig några grundläggande tips på hur du kan göra för att få läsare på tråden.
 1. Rubriken är superviktig.
 2. En informativ ingress väcker intresse.
 3. Byt mellan korta och långa meningar.
 4. Skriv lockande och informerande underrubriker.
 5. Anpassa texten till din målgrupp.
 6. Krångla inte till det.
 7. Citat gör texten mer livfull.

Hur skriver man ut en artikel?

I korthet:
 1. Bestäm vad du ska skriva om.
 2. Tänk på vem du skriver för – och i vilken kanal.
 3. Samla stoff – gärna genom intervjuer.
 4. Bygg upp artikeln på rätt sätt.
 5. Gör den röda tråden synlig.
 6. Skriv artikeln konkret och levande.
 7. Skapa flyt i texten.
 8. Glöm inte att korrekturläsa.

Vad räknas som en artikel?

I grammatiken är en artikel ett formord eller ett suffix som anger substantivets bestämdhet till genus, numerus och kasus. Artiklar är antingen bestämda eller obestämda. Den bestämda artikeln i svenskan är “den”, “det” eller “de” (“dom”) beroende på kön och antal, den obestämda är “en” eller “ett”.

Hur lång ska en artikel vara?

En bra artikel bör vanligtvis inte överskrida 2000 tecken. Undersökningar visar att läsare väljer bort texter som är för långa. När du skrivit ner artikeln så gå igenom den och stryk allt onödigt, det brukar bli en hel del.

Hur många ord ska en artikel vara?

Omfånget på en artikel brukar vanligtvis vara mellan 6 000 och 8 000 ord exklusive referenslista, bilagor och eventuella appendix. Antalet ord behöver anges på dokumentet.

Vad är artikel för texttyp?

Artiklar är den vanligaste formen av text i en dagstidning och skrivs av journalister. Överst står en fångande rubrik som sedan följs av en ingress (som är en kort sammanfattning av det viktigaste av artikeln som helhet). Ingressens uppgift är att göra läsaren nyfiken på att läsa resten av artikeln.

Hur börjar man med en inledning?

I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Hur är ett inlägg uppbyggt?

Vad är ett inlägg? Ett inlägg är en friare texttyp, och du behöver inte lika strikt följa mönstret med tes, argument och motargument. I ett inlägg resonerar och diskuterar du kring något utan att för den skull behöva ta ställning för eller emot.

Är tes och rubrik samma sak?

Ofta presenteras tesen, åsikten redan i rubriken. Rubriken ska vara relativt kort. Dess uppgift är att både infor- mera och locka läsaren till vidare läsning. Efter rubriken följer ingressen som sammanfattar hela artikeln i två-tre meningar.

Hur långt ska ett inlägg vara?

Skriv långa inlägg – mer än 2000 ord.

Ju längre post, desto bättre. Kan tyckas märkligt med tanke på att den gängse uppfattningen ofta är ju kortare desto bättre – att vi inte ska pröva en läsares allt mindre tålamod.

Leave a Comment