Hur skriver man ett samtycke?

För att samtycket ska räknas som ett samtycke måste det vara tydligt för personen vad den ger samtycke till, och den ska också kunna låta bli att samtycke. Skriv därför ut det besökaren behöver veta i direkt anslutning till där den ger sitt samtycke. Låt sedan besökaren aktivt välja om den vill samtycka eller ej.

När du publicerar en bild på internet så krävs normalt personens samtycke?

Personuppgifter, samtycke och GDPR

Förordningen innebär till exempel att om en enskild person kan identifieras på bilder och filmer kan det räknas som personuppgifter. Följden blir att det krävs samtycke från en enskild person för att det ska vara lagligt att publicera bild och film på till exempel en webbsida.

Hur skriver man ett samtycke? – Related Questions

Får man lägga ut bilder på andra GDPR?

Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.

Vilka bilder får man publicera?

Du får använda bilder:
 • du själv tagit (eftersom du då är upphovsman och äger upphovsrätten till bilden)
 • av en upphovsman som har varit död i 70 år.
 • som någon annan tagit – om du frågat den personen om lov och den godkänt den typ av användning du har tänkt.

Måste man ange fotografen när man publicerar bilder på hemsidan?

3. När behövs det samtycke från avbildade människor på fotografier? c) när fotografiet anses vara en personuppgift enligt GDPR och som på något sätt hanteras digitalt, t ex på Internet eller i register. Då behövs den avbildade personens samtycke eller att man ingår avtal med personen om denna användning.

Får man använda bilder av andra personer i privat bruk?

Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses vara kommersiell. Det man kopierat får inte användas för andra ändamål. Man får bara kopiera begränsade delar av skyddade litterära verk eller verk av litet omfång, exempelvis en dikt eller en novell.

LÄS DETTA  Hur många trappor ska man gå per dag?

Är det olagligt att ta en bild på någon?

Kränkande fotografering

6 a § första stycket brottsbalken framgår bl. a. att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering .

Vad gäller om man vill använda någon annans bild?

Om ni använder en bild som någon annan har upphovsrätt till finns det risk för skadestånd och i värsta fall fängelse i upp till två år vilket är maxstraffet för upphovsrättsbrott. Skadestånden kan variera beroende vem som är fotograf, vad som fotats och hur ni använt bilderna.

Vad händer om jag använder en bild utan tillstånd?

Vad händer om jag använder en bild utan tillstånd? Den som använder ett konstverk eller annan bild utan tillstånd kan göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Det innebär bland annat att upphovspersonen kan ha rätt att få betalt i efterhand.

Får jag använda och kopiera någon annans verk lagligt och ha hemma på väggen?

Att framkalla ett exemplar av ett fotografi endast för att hänga upp det på väggen hemma får anses vara privat bruk och är därför tillåtet. Detta förutsätter dock att verket har offentliggjorts för allmänheten.

Är det ok att lägga ut en bild på en kompis på sin Facebooksida utan att hen gett sitt medgivande?

Om du till exempel ser en person på allmän plats och tar en bild av denne och sedan lägger upp på facebook, bryter du inte mot någon lag, oavsett om personen ens känner till att du tagit bilden eller inte. Detta under förutsättning såklart att något av ovanstående lagar inte blir tillämpliga.

Får man fotografera folk utan tillstånd?

Huvudregeln är ni får filma vad ni vill, vilket även inkluderar människor. Alltså behöver ni i princip inte be om tillstånd för att filma på allmän plats såsom gator, torg eller parker. Det är även tillåtet att stå utanför och filma in på privat område men att stå inom det privata området och filma kräver tillstånd.

Vad får man inte lägga ut på Facebook?

Vi rekommenderar att du laddar upp foton som är mindre än 15 MB. Kontrollera supportinkorgen. Om du har fått en varning för att ha publicerat stötande innehåll kan du ha blivit tillfälligt blockerad från att ladda upp foton.

Får man lägga ut andras bilder på Facebook?

Om du vill kopiera någon annans Facebook-bilder får du enbart använda de för privat bruk. Att lägga upp en “kopierad” bild på sin egen Facebook räknas inte som privat bruk utan som ett intrång i upphovsrätten. Mitt råd till dig är att kontakta personen du vill kopiera bilder från och fråga om lov.

Hur kan Facebook veta vilka jag känner?

Förslagen från Personer du kanske känner baseras på sådant som:
 1. gemensamma vänner.
 2. dina nätverk (till exempel nuvarande stad, skola eller arbete)
 3. medlemskap i samma Facebook-grupp.
 4. att ni är taggade i samma foto eller inlägg.
 5. Kontakter som du har laddat upp.

Vem kan se mina bilder på Facebook?

Ändra sekretessinställningarna för ditt fotoalbum på Facebook
 1. Tryck på längst upp till höger på Facebook och tryck sedan på ditt namn.
 2. Bläddra ned och tryck på Foton.
 3. Tryck på albumet som du vill ändra sekretessinställningarna för.
 4. Tryck på och välj Redigera.
 5. Tryck på Målgrupp och välj vilka som kan se ditt album.

Leave a Comment