Kan man begära registerutdrag?

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.

Hur beställer man registerutdrag?

Beställ ditt registerutdrag

Eller ring Skatteupplysningen 0771-567 567. En utskrift av registerutdraget skickas med posten till din folkbokföringsadress.

Får man öppna registerutdrag?

Kan jag öppna kuvertet från Polisen? Du får göra vad du vill med ditt egna utdrag. Om du ska använda utdraget som ett intyg till en arbetsgivare är grundregeln att inte öppna kuvertet. Utdrag för Skola och barnomsorg, LSS och HVB får du alltid öppna själv.

Kan man begära registerutdrag? – Related Questions

Vilka jobb kollar inte belastningsregistret?

SVAR: Arbetsgivare inom psykiatrisk sjukvård, vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning, vård av barn och unga, tvångsvård av missbrukare samt firmor som installerar larm. De skickas inte till arbetsgivaren utan till den det handlar om.

När försvinner en dom från belastningsregistret?

Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).

Finns LOB med i belastningsregistret?

Enbart en LOB registreras inte i belastningsregistret, då de inte uppfyller kraven på att få införas i belastningsregistret, se 3 § i lagen om belastningsregister. Socialtjänsten har däremot skyldighet att spara inkomna handlingar under en period, oftast i två år, om det inte finns en akt på personen.

Vilka brott står med i belastningsregistret?

Alla som har fått en påföljd för brott i Sverige hamnar i Polismyndighetens belastningsregister. Detta oavsett om straffet meddelats genom en dom, ett strafföreläggande eller genom att polisen meddelat en ordningsbot. En meddelad åtalsunderlåtelse framgår också av registret.

Kan man få registerutdrag digitalt?

Registerutdrag via e-tjänst

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge. Använd inte e-tjänsten om: Du har skyddad identitet. Du vill ha ett utdrag för kontroll av egna uppgifter skickat till din särskilda postadress eller Poste Restante.

Är registerutdrag och belastningsregister samma sak?

Belastningsregistret är samma sak som det som i folkmun bland annat kallas för brottsregistret, straffregistret och polisregistret. I normalfallet är handläggningstiden ca 2 veckor från att din begäran har inkommit till Polismyndigheterna. Vid hög belastning hos Polisen kan det ta något längre tid.

Vad ska ingå i ett registerutdrag?

Rätt till information och registerutdrag

Ett registerutdrag ska innehålla en kopia av de personuppgifter som behandlas, samt de upplysningar om behandlingen som ska lämnas i samband med att personuppgifter samlas in. Registerutdrag ska lämnas senast inom en månad från att begäran mottagits.

Vem utfärdar registerutdrag?

De flesta myndigheter vill ha ett skriftligt bevis på att du är ställföreträdare, till dem skickar du det registerutdrag som du fått från överförmyndarenheten. Behöver du fler registerutdrag kan du kontakta enheten.

Vilket typ av registerutdrag Vill du begära ut?

Det är, som tidigare nämnt, möjligt för arbetsgivare att begära ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person inför anställning. Då lagstöd för utdrag ut belastningsregistret saknas, är det detta utdrag som arbetssökande ibland efterfrågas att ta med inför intervju.

Leave a Comment