Kan min arbetsgivare ändra mitt schema?

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen får schemat ändras tidigast en månad innan ändringen börjar gälla. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren göra ändringar i schemat tidigast två veckor innan ändringen börjar gälla.

När kan man ändra schemat?

Enligt arbetstidslagen ska ändringar av schemat för den ordinarie arbetstiden och jourtiden meddelas senast två veckor i förväg, med vissa undantag (12 § ATL). Övertid regleras inte av bestämmelsen, då övertid inte får användas regelbundet.

Kan min arbetsgivare ändra mitt schema? – Related Questions

Vad får en arbetsgivare inte göra?

Du får inte bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler mot arbetsgivarens vilja. Din arbetsgivare får inte försöka förmå dig att inte använda dina grundlagsenliga friheter och rättigheter.

Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Måste jag svara om chefen ringer? SVAR: Nej, enligt lag finns ingen skyldighet att svara i telefonen när du har semester om du och din arbetsgivare inte har gjort en överenskommelse om något annat.

Måste jag godkänna nytt schema?

Regler om arbetstidens förläggning och dylikt regleras i arbetstidslagen. I 12 § arbetstidslagen anges att besked om schemaändringar ska lämnas minst två veckor i förväg. Ett sådant besked får dock lämnas senare om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Hur sent kan man få sitt schema?

Enligt lagen har du som arbetstagare rätt att få schema två veckor i förväg (12 § 1 men. arbetstidslagen). Syftet med bestämmelsen är att ge vissa grupper, främst deltidsanställda inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen, rimliga möjligheter att planera sin arbetsfria tid.

Vad ska man tänka på när man lägger schema?

Här är våra allra bästa tips för hur du skapar bästa möjliga scheman åt din personal:
  1. Var flexibel och ge dina anställda valmöjligheten. Anställda vill ha kontroll och flexibilitet.
  2. Prioritera användarvänlighet och enkelhet.
  3. Förstå din verksamhet och planera i förväg.
  4. Skapa dina scheman utifrån prognoser.

Hur ska man tänka när man lägger schema?

Hur gör man ett eget schema?

Så här gör du ett veckoschema
  1. Öppna Canva. Logga in eller skaffa dig ett Canva-konto med hjälp av din e-postadress eller ditt Facebook- eller Google-konto.
  2. Välj en mall. Bläddra igenom hundratals färdiga mallar med veckoscheman.
  3. Utforska funktioner.
  4. Anpassa ännu mera.
  5. Publicera och dela.

Vem bestämmer vilka arbetstider som gäller?

Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetstider som gäller. På vissa arbetsplatser registrerar du din arbetstid. På många kontor är det vanligt med så kallad flexibel arbetstid. Flexibel arbetstid är styrd av arbetsplatsens lokala avtal eller att arbetsgivaren formellt har informerat om det.

Hur länge får man jobba utan vila?

Raster i arbetet tas upp i arbetstidslagen. Ingen ska arbeta mer än fem timmar i följd utan rast. Under en rast har man rätt att gå ifrån arbetsstället. Arbetstidslagen anger inte hur många eller hur långa pauserna ska vara men det är rimligt med en paus efter max två timmars arbete.

Har man rätt till 5 minuter varje timme?

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare?

Det finns ingenting som säger att du inte får gå hem tidigare istället för att ta rast, väljer du och din arbetsgivare att ge dig t. ex. 30 min rast en halv timme innan du slutar så är det absolut okej. Hoppas du har fått svar på din fråga!

LÄS DETTA  Hur får man en rabattkod?

Är det ok att be på arbetstid?

Arbetstid ägs av arbetsgivaren som leder och fördelar den. Det är alltså du som beslutar vad som är okej och inte okej under själva arbetstiden. Däremot att förbjuda bön på raster eller pauser, är en helt annan fråga och är orimligt.

Leave a Comment