När kan man behöva rehabilitering?

Du som har varit eller fortfarande är sjuk eller är skadad kan behöva rehabilitering. Hos oss får du hjälp individuellt eller i grupp. Du behöver ingen remiss för att komma till någon av våra mottagningar. Rehabilitering är vård som hjälper dig att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt.

Hur får man rehab?

En arbetsförmågebedömning krävs för bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, ett läkarintyg räcker ofta inte som underlag. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter rehabiliteringen i förtid, kan arbetsgivaren ha skäl att avsluta rehabiliteringen.

Kan rehab?

Den som inte kan fortsätta sitt arbete på grund av en arbetsskada kan få rehabilitering för att kunna arbeta igen och begränsa den framtida inkomstförlusten. Det finns inga särskilda bestämmelser om rehabilitering vid arbetsskada.

Vad kostar ett besök på rehab?

Patientavgiften för rehabilitering är 250 kr per besök. Den som bedöms vara i behov av sammanhängande hemrehabilitering betalar ingen patientavgift. Samtliga patientavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

När kan man behöva rehabilitering? – Related Questions

Vad betyder ordet rehab?

Med rehabilitering menas att återskapa förmåga genom insatser till personer som skadats genom olycka, sjukdom eller liknande. Om rehabilitering efter stroke – information på 1177.se.

Vad rehab?

Din vadmuskel behöver behandling. Boka tid idag! Det är mycket viktigt att du så snabbt som möjligt efter skadan, redan helst efter efter första dygnet, omedelbart komma igång med din rehabilitering. Detta då det annars kan uppstå en svårhanterlig ärrvävnad samt att det kan ta längre tid för dig att bli bra igen.

Vad gör man på rehab?

Rehabilitering och habilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen.

Vilka typer av rehabilitering finns?

  • Rehabiliteringens delområden. Fostrande rehabilitering. Rehabilitering som främjar funktionsförmågan. Social rehabilitering.
  • Rehabilitering för olika behov. Efter en olycka. När arbetsförmågan är hotad. Vid sjukdom.
  • Rehabiliteringstjänster och terapiformer. Ergoterapi. Fysioterapi. Fysioterapi för bäckenbotten.

Vem gör Rehabplan?

Plan för återgång i arbete

Chefen ska i samråd med den anställde göra en rehabiliteringsplan: Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. När den anställde har varit sjuk 6 gånger under en 12- månadersperiod.

Hur lång är rehabilitering?

Det är till viss del individuellt hur mycket tid du behöver för att återhämta dig efter operation, men vanligtvis brukar det ta ca 2-3 månader. Rekommenderad sjukskrivning brukar vara under lika lång tid beroende på vilken typ av arbete du har. Ofta är du fullt rehabiliterad efter 6-12 månader.

LÄS DETTA  Hur vet man om man har magmuskeldelning?

Vilka behöver rehabilitering?

Med rehabilitering menas insatser till de med funktionsnedsättningar som har skadats senare i livet eller fått en sjukdom. Målet är dock detsamma: att skapa möjligheter att leva ett så normalt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Måste man gå på Rehabmöte?

Även om man är sjukskriven så behöver man ha kontakt med jobbet. Helst ska man ha ett rehabmöte med chefen och företagshälsan redan efter några veckor. Om man tycker att chefen inte förstår kan man vända sig till en högre chef. Någon från facket kan också vara med.

När ska en rehabplan göras?

Om arbetstagaren antas ha nedsatt arbetsförmåga i mer än 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, så ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Utifrån arbetstagarens läkarintyg kan du göra ett antagande om när hen kan komma tillbaka i arbete.

När ska man göra en rehabplan?

Du behöver ta fram en plan för återgång i arbete om medarbetaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Bedömningen om hur länge din medarbetare förväntas vara sjukskriven gör du enklast genom att prata med din medarbetare.

Leave a Comment