Vad är Oskarshamn känd för?

Nedre: Hamnområdet på 1930-talet. Tätorten är den tredje största i Kalmar län, och från Oskarshamn går färjor till både Öland och Gotland. Stora arbetsgivare är Scania, Oskarshamns kärnkraftverk, SAFT, Liljeholmens Stearinfabrik och Oskarshamnsvarvet.

Hur stor är Oskarshamn?

13,1 km²
Oskarshamn / Yta

Är Oskarshamn i Småland?

Kommunen ligger i östra Småland vid Kalmarsund och är en del av Kalmar län. Kommunens centralort är Oskarshamn. Figeholm, Fårbo, Kristdala, Bockara, Påskallavik och Misterhult är de större orterna utanför staden.

Vad är Oskarshamn känd för? – Related Questions

Varför stängdes Oskarshamn 1 och 2?

Den 2 augusti 2006 stängde Oskarshamns kärnkraftverk två av sina reaktorer, Oskarshamn 1 och 2, på grund av den så kallade Forsmarkshändelsen som inträffade den 25 juli 2006.

Var går gränsen till Småland?

Småland, är ett landskap som ligger i södra Sverige. Det gränsar bland annat till Östergötland, Skåne och Blekinge. Det gränsar även mot Halland och Västergötland, samt att det finns en broförbindelse över till Öland.

Är det i Småland?

Småland är ett landskap i södra Sverige som i norr gränsar till Östergötland, i söder till Skåne och Blekinge, i väster till Halland och Västergötland (och har broförbindelse till Öland) och har kust mot Östersjön i öster. Småland är ett skogrikt landskap och tillika ett landskap med många sjöar.

Vilken region ligger Småland i?

Jönköpings län är ett av Sveriges län och omfattar den nordvästra delen av landskapet Småland. Residensstad är Jönköping. Jönköpings läns valkrets utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige. Vapen för Jönköpings län tolkat efter dess blasonering.

När stängdes Oskarshamn?

Ägarna till Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) fattade under 2015 beslut om att avveckla reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 (O1 och O2). O1 och O2 är sedan 2017 respektive 2016 permanent avstängda. Sedan hösten 2018 finns det inte något kärnbränsle kvar vid reaktorerna.

Vem äger Uniper?

Uniper/Överordnade organisationer

Vem äger kärnkraftverket i Oskarshamn?

OKG ligger på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun i Småland, cirka 25 kilometer från Oskarshamn. Kärnkraftverket ägs av OKG Aktiebolag, som ingår i den internationella energikoncernen Unipers svenska verksamhet. Uniper-koncernen äger 54,5 procent och Fortum-koncernen äger 45,5 procent.

Vem äger Forsmarks kärnkraftverk?

Forsmarks kärnkraftverk ligger utanför orten Forsmark i Östhammars kommun i Uppland. Kärnkraftverket ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) där statliga Vattenfall AB är huvudägare, Mellansvensk kraftgrupp äger runt en fjärdedel och Sydkraft nuclear power AB äger cirka en tiondel.

LÄS DETTA  Hur gör man ett eget träningsprogram?

Vilka röstade för att stänga ner Ringhals?

I oktober 2015 fattade ägaren statliga Vattenfall beslut om att stänga Ringhals 1 och 2 år 2020 respektive 2019. Enligt Vattenfalls VD Magnus Hall hade det politiska beslutet att höja effektskatten på kärnkraft en avgörande roll för beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid.

Vem la ner kärnkraften i Sverige?

Under våren 1988 beslutade riksdagen om en tydlig tidsplan för att avveckla kärnkraften. År 1995 skulle en reaktor i Barsebäck avvecklas och 1996 en i Ringhals. Enligt den socialdemokratiska miljö- och energiministern Birgitta Dahl var beslutet om avvecklingen av de två reaktorerna ”oåterkalleligt”.

Vem stängde ner kärnkraften?

Vid årsskiftet 2019/20 stängs kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 ned, och ett år senare stängs Ringhals 1 efter beslut från Ringhals huvudägare, det statliga Vattenfall, utifrån vad bolaget beskriver som affärsmässiga skäl. Stängningen av de båda reaktorerna är politiskt omdebatterad.

Leave a Comment