Vad kan man jobba med när man är 16 är?

16-åring och chef kanske inte passar alla, då kan du istället börja söka jobb. Du får ju trots allt arbeta med nästan alla jobb som inte kräver utbildning. Jobba i butik, restaurang, telefonförsäljning, eventpersonal eller inom äldreomsorgen – vanliga jobb för 16-åringar.

Hur kan man få sommarjobb?

Tips för att hitta sommarjobb

Det vanligaste sättet att söka jobb på är genom din kommun som brukar erbjuda jobb inom flera olika branscher. Vi vill också passa på att tipsa om att söka arbete genom Arbetsförmedlingen och deras jobbannonser och genom att kontakta arbetsgivare direkt.

LÄS DETTA  Hur ökar man Svinghastigheten i golf?

Vilken ålder får man ha sommarjobb?

Ungdomar som går i grundskolan och är mellan 13 och 15 år får ha ett lätt och riskfritt arbete. Den som är mellan 16 och 18 år får ha ett arbete som inte är tungt eller riskfyllt. Ungdomar som är mellan 13 och 15 år får arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar i veckan, dock inte mellan klockan 20 och 06.

Vad kan man jobba med när man är 16 är? – Related Questions

Får man ob på sommarjobb?

OB-tillägg. Om du jobbar på obekväm arbetstid har du rätt till OB-tillägg. Det innebär att du får en högre timlön om du jobbar kvällar, nätter och helger.

Vad ska en 15 åring ha i lön?

För att få någon riktlinje angående lön så kan 15-åringar just nu tjäna någonstans mellan 50-80 kronor per timme. Har du fått frågan ”Hur mycket vill du ha i lön?” från din arbetsgivare? Föreslå då 80 kronor i timmen, men var beredd på att komma överens om mindre. Var beredd att förhandla om lönen!

Kan en 13 åring få sommarjobb?

Sommarjobb 13 år

En bra chans för alla som fyllt 13 år är att ansöka om sommarjobb. Det vanligaste sättet att få tag i ett sommarjobb för 13-åringar är att söka genom kommunen du bor i. I stort sett samtliga Sveriges kommuner någon form av sommarjobb eller feriejobb för ungdomar.

Får man sommarjobba när man är 14 är?

Under skolveckorna får yngre och äldre barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. De får arbeta högst 12 timmar per skolvecka. Under skollov som är minst en vecka får yngre och äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.

Får man jobba som 13 åring?

Yngre barn

Den som är under 13 år får i regel inte jobba men det finns undantag. Du kan behöva söka tillstånd från Arbetsmiljöverket om du anställer barn under 13 år i något av de olika undantagsfallen.

Vad ska en 14 åring ha i lön?

14 år och lön

Kanske har din arbetsplats ett kollektivavtal som reglerar minimilönerna? Oftast säger tyvärr inte kollektivavtalet något om 14-åringar utan är anpassade för vuxna i arbetslivet. På ett ungefär kan du räkna med att 14-åringar just nu tjänar någonstans mellan 30-80 kronor per timme.

Får en 15 åring stå i kassan?

Barn mellan 13 och 15 år får ta enklare och riskfria arbeten, till exempel assistera i en kiosk. Barnet får inte arbeta ensamt eller ansvara för kassan. Han eller hon får heller inte arbeta med farliga maskiner eller kemikalier. Arbetsgivaren måste ha ett intyg från förälder där de godkänner att barnet arbetar.

Hur sent får en 14 åring jobba?

Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila). Under skolveckorna får yngre och äldre barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag.

LÄS DETTA  Hur säger man upp medlemskap Fitness24Seven?

Kan man jobba på Mcdonalds som 14 åring?

Hur gammal måste man vara för att jobba på McDonald’s? För att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 16 år.

Kan man sommarjobba på ICA?

Om du vill söka sommarjobb, helgjobb, extrajobb eller praktik i någon av alla ICA-butiker ska du ta kontakt med den butik du är intresserad av. Är du intresserad av ett jobb eller praktik på något av våra kontor eller lager hittar du aktuella annonser på vår sida med lediga jobb.

Får en 16 åring stå i kassan?

Lawline svarar

Där stadgas i 5 kap 2 § (här) att en minderårig, dvs. en person under 18 år, får ha ett ofarligt arbete från och med det år han eller hon fyller 16 år. Att stå i kassan anses vara ett sådant ofarligt arbete som är tillåtet enligt denna bestämmelse.

Vad tjänar en 16 åring på ICA?

16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

Vad ska en 16 åring ha i lön?

Ålder och timlön
  • 16 åringar- 90 kr per timme.
  • 17 år: 100 kronor per timme.
  • 18 år: 110 kronor per timme.
  • 19 år: 120 kronor per timme.

Hur många timmar per dag får en 16 åring jobba?

Arbetstiden ska vara mellan 06.00–22.00 eller 07.00–23.00. Om du är minderårig får du arbeta högst åtta timmar per dygn och 40 timmar i veckan. I undantagsfall får du arbeta längre arbetspass, men inte mer än 8 timmar i genomsnitt per dag under en sjudagarsperiod eller 40 timmar i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

Leave a Comment