Vad kostar det att vara med i GS facket?

Du betalar som mest 550 kronor i månaden för ditt medlemskap i GS. Medlemsavgiften i GS är 1,6% av lön med ett tak vid 34 375 kronor i månaden. Medlemsavgiften för pensionerade medlemmar är 130 kronor per månad.

Vad kostar GS a kassa?

Medlemsavgiften är 170 kronor i månaden för alla våra medlemmar. Är du medlem i både a-kassan och facket ska du betala din medlemsavgift till respektive förening.

Vilka försäkringar ingår i GS?

Ett medlemskap i GS ger dig inte bara trygghet i din anställning, utan även på fritiden. Som medlem är ditt hem och din inkomst försäkrad, du är också försäkrad vid exempelvis olycksfall.

Vilka försäkringar är onödiga?

Din hemförsäkring och kortreseförsäkring räcker i de allra flesta fall, förutom för dyrare resor. Särskilda ID-skyddsförsäkringar kan ofta vara onödiga eftersom det i många fall redan finns ett motsvarande skydd i hemförsäkringen. I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se vilka som redan har ID-skydd.

Vilken ersättning har jag rätt till?

Det här gäller för ersättningar som baseras på arbete
 • arbetsskadeersättning.
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • graviditetspenning.
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning.
 • närståendepenning.
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel.
 • sjukpenning.

Vilka försäkringar finns som gruppförsäkring?

Gruppförsäkringen kan innefatta bland annat grupplivförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring samt skydd vid eget eller anhörigs dödsfall, olycksfall och sjukdom.

Vad täcker olika försäkringar?

En halvförsäkring innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring består av både halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil till exempel vid en trafikolycka eller skadegörelse.

Vilka försäkringar ingår i ledarna?

Medlemsförsäkringar
 • Livförsäkring – extra trygghet för din familj.
 • Olycksfallsförsäkring – ekonomiskt stöd både nu och för framtiden.
 • Sjukförsäkring – månadsersättning om du blir sjukskriven.
 • Sjukkapital – engångsbelopp efter 1,5 års sjukskrivning.

Vilka två 2 typer av gruppförsäkringar finns det?

Frivillig eller obligatorisk försäkring? Gruppförsäkringar kan vara både obligatoriska och frivilliga. Antingen ingår försäkringarna i ditt medlemskap eller så kan du köpa dem till ett pris som ofta är förmånligt. Alla gruppmedlemmar får de obligatoriska försäkringarna med automatik genom medlemskapet.

Är det olagligt att inte ha hemförsäkring?

Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker, kläder med mera (så kallad lös egendom) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand- eller vattenskada.

LÄS DETTA  Hur hittar man Mammagrupp?

Kan man få ersättning utan försäkring?

Om de inblandade fordonen eller vårdgivaren inte har någon försäkring trots att det är obligatoriskt så betalas ersättningen i stället ut från Trafikförsäkringsföreningen respektive Patientförsäkringsföreningen.

När gäller inte försäkringen?

Om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen tidigare. Till exempel upphör ditt behov av en villaförsäkring om du flyttar till en hyresrätt. Då kan du säga upp villaförsäkringen i förtid men inte din hemförsäkring.

Vilka sjukdomar täcker försäkringen?

Om du får en allvarlig diagnos på grund av sjukdom, till exempel cancer eller stroke, kan försäkringen ge dig 50 000 kronor i ersättning. Om du blir sjuk eller är med om en olycka och inte kan arbeta som vanligt kan försäkringen täcka upp en del av din inkomstförlust.

Måste man äga bilen för att stå på försäkringen?

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar. Om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring.

Vem betalar självrisk vid vattenskada?

Om du har orsakat vattenledningsskadan av vårdslöshet är det genom din bostadsrättsförsäkring som du får ersättning för skadorna i din lägenhet men du får betala självrisk och åldersavdrag i enlighet med villkoren i försäkringen.

Måste man ha skydd under kylskåp?

Enligt branschreglerna från 2010 ska nya och renoverade kök ha fuktskydd under diskbänk, kyl och frys för att hemförsäkringen ska täcka vattenskador fullt ut. Är ditt kök äldre krävs bara skydd under diskmaskinen.

Leave a Comment