Vad krävs för att bli receptionist?

Hur blir man receptionist? Det behövs egentligen ingen speciell utbildning för att bli receptionist. Många receptionister har enbart gymnasieutbildning men det finns även speciella yrkesutbildningar för receptionister, vilket givetvis hjälper dig både att få ett jobb och att komma in i det snabbare.

Vad krävs för att jobba som hotellreceptionist?

Så blir du hotellreceptionist
  • Gymnasieutbildning. Hotell- och restaurangprogrammet är en bra ingång till yrket. Utbildningsguiden.
  • Vuxenutbildning. Välj kommun.
  • Eftergymnasial utbildning. Yrkeshögskoleutbildningar, oftast upp till 2 år, finns inom Yrkeshögskolan.

Vad krävs för att bli receptionist? – Related Questions

Vad har en receptionist i lön?

Marknadslönen 2022 för receptionist ligger mellan 26 000 och 32 000 kronor per månad. Tar emot besökare och gäster, informerar och hänvisar till plats, lokal och person, sköter in- och utpassering, kopplar telefonsamtal. I mindre verksamheter kan även andra arbetsuppgifter ingå, jämför med till exempel assistent.

Vad tjänar en receptionist på vårdcentral?

Medellönen för receptionister och telefonister i regionerna varierar från drygt 20 000 till knappt 26 000 kronor i månaden. Snittlönen i landet är 23 868 kronor, vilket är flera tusenlappar lägre än i andra yrken.

Måste man ha utbildning för att jobba på hotell?

Problemet är att yrken i Sverige inom “hotell, konferens och turism” är icke-reglerade. Det finns inga strikta regler på vilken utbildning man måste ha. Varje arbetsgivare får bestämma själv vem som får jobben.

Hur gammal måste man vara för att jobba på hotell?

Arbetsgivaren måste få okej från föräldrarna för att anställa någon under 16 år. 13 Från 13 år gäller reglerna för »äldre barn«. De får inte ha stort ansvar eller göra något fysiskt eller psykiskt tungt. Arbetstiderna är begränsade för både yngre och äldre barn.

Hur mycket får man om man jobbar på hotell?

Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme. Från och med 19 år: 18 985 kr per månad eller 109,74 kr per timme. Minimilönerna för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023 fastställs av parterna i mars 2021.

LÄS DETTA  När är Fitness 24 7 bemannat?

Hur är det att jobba som nattreceptionist?

På natten jobbar nattreceptionisten som också kan kallas nattportier. En nattreceptionist har många administrativa uppgifter så som att göra nattkörningar som förbereder utcheckningen, de kan också stämma av dagskassan, hjälpa gäster, servera i baren, städa eller att hjälpa till med frukostbuffén.

Hur mycket mer får man om man jobbar natt?

Nätter klockan 00.00 – 07.00

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 – 07.00. Observera att under perioden klockan 00.00 – 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta.

Hur mycket jobbar en receptionist?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
27 300 kr 28 300 kr 26 000 kr

Är det bra att jobba natt?

Som skiftarbetare arbetar man ofta långa nattpass, vilket stör kroppens biologiska dygnsrytm. En av de stora arbetsmiljöriskerna med att arbeta natt är att inte få tillräckligt med vila och återhämtning. – Det kan leda till flera hälsoproblem, såsom stress, sömnproblem och högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur länge ska man sova när man jobbar natt?

Du bör sova minst sex timmar mellan nattpassen, gärna mer. Men om du ska vända till dagpass nästa dag är det bättre att sova kortare under dagen så att det blir lättare att somna i tid på kvällen.

Får man jobba 5 nätter?

När det gäller nattarbete så får arbetstiden för varje period om 24 timmar inte överstiga 8 timmar under en beräkningsperiod om högst 4 månader. Vid genomsnittsberäkningen ska 24 timmar räknas av från beräkningsperioden, för varje påbörjad period om sju dagar.

LÄS DETTA  Kan stå för Urdrift korsord?

När ska man äta när man jobbar natt?

Ät huvudmålet mellan kl 17 och 20. Ät något lättare under natten när du jobbar. Ät helst inte efter midnatt.

Hur ska man sova inför nattpass?

Tips inför nattpass

Tänk på att en kort tupplur på maximalt 20 minuter inför nattpasset gör att du orkar bättre. Tänk på att första koppen kaffe hjälper mest om du känner dig trött under passet. Att gå in i ett starkt belyst rum kan också hjälpa dig att bli piggare.

Har man rast när man jobbar natt?

Oavsett om det är dag eller natt, säger Göran Kecklund. Återhämtning i form av en tupplur har man rätt att ta sig under en rast. Då är arbetstagarens frihet större än under pauser.

Får man jobba dag och natt?

att du inte ska behöva arbeta 24 timmar om dygnet säger arbetstidslagen att du ska ha både dygnsvila och veckovila. Dygnsvila: Som arbetstagare ska du ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under en 24-timmarsperiod. Då ska tiden mellan midnatt och klockan fem på morgonen ingå, om du inte arbetar natt.

Leave a Comment