Var kan man parkera gratis i Göteborg?

Inom Göteborgs zon parkerar du gratis på all gatuparkering samt alla uteparkeringar som hör till Göteborg Stad. Med det menas dels vanlig gatuparkering längst trottoarerna som är markerad med blåa p-skyltar, samt hela parkeringsplatser utomhus (t. ex. Heden parkering).

Var är det billigast att parkera i Göteborg?

Parkera Gratis i Centrum: Kålltorp-Torpa-Björkekärr, Kallebäck-Skår-Kärralund, Krokslätt-Johanneberg, Guldheden-Landala, Olivedal-Haga-Annedal-Änggården, Kungsladugård-Sanna, Majorna-Stigberget-Masthugget, Norra Centrum, Lunden- Härlanda-Överås, Olskroken-Redbergslid-Bagaregården.

Vad kostar det att parkera vid Stora Teatern Göteborg?

Stora Teatern

På Stora Teaterns södra sida finns 97 parkeringsplatser med en taxa på 30 kronor/timme mellan klockan 08.00-18.00 på vardagar och mellan klockan 08.00-18.00 på lördagar. Övrig tid 2 kronor/timme. Max-tid 4 timmar på vardagar.

LÄS DETTA  Hur kan man hitta extrajobb?

Var kan man parkera gratis i Göteborg? – Related Questions

Var parkerar man bäst i Göteborg?

På Heden, ett stenkast från Avenyn, finns flera typer av parkeringar som framför allt är prisvärda för dig som bara är borta i ett par timmar. Härifrån når du snabbt och enkelt många av Göteborgs attraktioner och affärer.

Vad kostar det att stå på Heden i Göteborg?

Pris: 23 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim.

Vad kostar det att parkera Landvetter?

Parkeringshus. Pris: 40 kr/timme, dagspris: 179 kr (12 timmar), 1 dygn: 209 kr, 2 dygn: 415 kr, 3 dygn: 619 kr, 4 dygn: 825 kr, 1 vecka (8 dygn): 899 kr. Därefter 100 kr/dygn. Gör så här: tryck ut en biljett när du kör in.

Vad kostar parkering Landvetter?

  • 380 kr. 7 dagar. 570 kr.
  • 467 kr. 10 dagar. 705 kr.
  • 578 kr. 15 dagar. 1080 kr.
  • 886 kr. 30 dagar. Om oss.

Vad kostar det att parkera i centrala Göteborg?

Vill du parkera under längre tid kan vi rekommendera Parkering Centralen där du kan stå för 180 kr/dygn.

Vad kostar parkering på Centralstationen Göteborg?

Parkeringsinformation
  • 25 kr per påbörjad 15 min.
  • 260 kr dygnstaxa24-tim.
  • 75 kr Evenemangstaxa 19.00-02.00.
  • Du har fri parkering i 10 minuter för på- och avlastning, observera att du måste lämna parkeringen inom tidsramen (10min)

Hur betalar man för parkering?

Så här betalar du avgiften

Det är den som är registrerad ägare till fordonet vid tillfället för felparkeringen som ansvarar för att avgiften betalas in. Inbetalningen ska ha skett inom 8 dagar från utfärdandet av parkeringsanmärkningen. Inbetalningen ska göras till: bankgiro 5051-6905.

LÄS DETTA  Hur mycket kostar en PT i timmen?

Hur länge får man stå på en parkeringsplats?

Pendelparkeringen finns vid Kärna bussterminal. Maximal parkeringstid 24 timmar.

Hur länge får man parkera på gatan i Göteborg?

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat – till exempel ”2 tim”.

Måste jag flytta bilen efter 24 timmar?

På vardagar gäller 24-timmarsregeln på parkeringsplatser, gator och vägar där inget annat föreskrivs, inom tättbebyggt område vilket regleras av den nationella trafikförordningen. Regeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn, därefter måste du flytta din bil.

Får man parkera på 2 rutor?

Om du parkerar en bil med släp och använder två markerade rutor, behöver du också lösa biljett för båda rutorna. Fordonens däck ska rymmas inom vardera parkeringsruta. Lägg båda biljetterna väl synliga i bilens framrutas vänstra hörn.

Leave a Comment