Vart kan man se konkurser?

Förteckning över konkurser – Riksarkivet – Sök i arkiven. Här kan du samsöka i Nationell Arkivdatabas och Digitala forskarsalen. Om rutan är markerad visas endast Riksarkivets digitaliserade volymer. Namn på exempelvis person, organisation eller myndighet.

Har Kronofogden tystnadsplikt?

En skuld som har funnits hos oss för utmätning kan omfattas av sekretess. Då är uppgiften inte längre offentlig och vi lämnar inte ut den. Uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan också vara sekretessbelagda. Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för utmätning.

Kan man se andras skulder?

Du kan beställa ett registerutdrag om du vill veta ifall någon har en obetald skuld hos oss. Det finns lagar som hindrar oss från att mejla uppgifter från våra register, men vi kan ge dig informationen via telefon eller per post. adressen dit du vill att vi skickar utdraget.

LÄS DETTA  Vilken träning är bäst för gravid?

Vart kan man se konkurser? – Related Questions

Hur kollar man om man har betalningsanmärkningar gratis?

Med Min Upplysning får du se alla uppgifter som finns på din person. På så vis har du stenkoll. Du får även alla dina upplysningskopior från Bisnode digitalt, slipper onödig post och spar på miljön. Dessutom är det helt gratis!

Vad händer om ett företag får betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning för juridiska personer ligger kvar hos UC i fem år – en belastning för bolaget under lång tid som bland annat kan resultera i svårigheter att få lån och krediter.

Hur länge syns betalningsanmärkning företag?

Uppgifter om betalningsanmärkningar som rör näringsidkare eller näringsanknutna personer ska gallras på samma sätt som motsvarande uppgifter om privatpersoner, det vill säga efter tre år.

När blir det en betalningsanmärkning för företag?

Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Kan man få skulder avskrivna?

– Många tror att det bara är att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden för att få skulderna avskrivna. Men så enkelt är det inte. Skuldsanering beviljas personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid.

Hur lång tid tar det innan en skuld går till Kronofogden?

Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

Hur många inkasso innan Kronofogden?

Efter 100 dagar bestämmer sig Inkassobolaget och Snabbcash för att ta till med hårdhandskarna: de ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden skickar ett brev till dig där du ombeds att förklara om du bestrider eller godkänner betalningskravet.

LÄS DETTA  Vilka butiker gäller presentkort?

Hur länge kan en skuld ligga hos inkasso?

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in fordran/skulden. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten.

Vad kommer först Kronofogden eller inkasso?

Att du får ett inkassokrav betyder inte att du fått eller kommer få en betalningsanmärkning. Det är först om ärendet går vidare till Kronofogden, och om du varken betalar eller protesterar mot kravet som du kan få en betalningsanmärkning.

Vad gör Kronofogden om någon inte betalar?

Kan du eller ditt företag inte betala en skuld kan det få olika följder. Vi kan utmäta din lön eller egendom för att betala skulden, eller så kan du tvingas flytta från din bostad (vräkning/avhysning). Var noga med att lämna korrekta uppgifter så att vi inte utmäter för mycket eller för lite.

Kan Kronofogden se mina bankkonton?

I enlighet med utmätningsordningen letar Kronofogden i första hand efter tillgångar i form av pengar, varför pengarna på ditt sparkonto kan bli föremål för utmätning. Hur mycket pengar som Kronofogden kan välja att ta från ditt sparkonto beror helt på hur mycket skulder du har.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Vi utmäter till exempel inte sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Det kan exempelvis vara kläder, möbler eller specialutrustning för personer med funktionsnedsättning. Sådana tillgångar kallas för beneficieegendom. Vad som är beneficieegendom avgör vi från fall till fall.

Leave a Comment