Vilka jobb får en 16 åring ha?

16-åring och chef kanske inte passar alla, då kan du istället börja söka jobb. Du får ju trots allt arbeta med nästan alla jobb som inte kräver utbildning. Jobba i butik, restaurang, telefonförsäljning, eventpersonal eller inom äldreomsorgen – vanliga jobb för 16-åringar.

Hur mycket tjänar man på Max som 16 åring?

16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

Hur mycket kan en 16 åring jobba?

Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen. Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka.

LÄS DETTA  Vad skriver man när man slutar på jobbet exempel?

Vilka jobb får en 16 åring ha? – Related Questions

Får en 16 åring stå i kassan?

Barn mellan 13 och 15 år får ta enklare och riskfria arbeten, till exempel assistera i en kiosk. Barnet får inte arbeta ensamt eller ansvara för kassan. Han eller hon får heller inte arbeta med farliga maskiner eller kemikalier. Arbetsgivaren måste ha ett intyg från förälder där de godkänner att barnet arbetar.

Hur gammal måste man vara för att få jobba på Burger King?

Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul.

Hur länge får en 16 åring jobba på kvällen?

Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila). Under skolveckorna får yngre och äldre barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag.

Får man jobba 16 timmar i sträck?

Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Arbetstidslagen ger också rätt till raster och pauser. Du får arbeta högst fem timmar i följd utan rast.

Hur mycket pengar får man när man är 16?

Swedbank/sparbankerna Median månadspeng
16 år 950 kronor
17 år 1250 kronor
18 år 1250 kronor

Hur många timmar får man arbeta på en dag?

Arbetstidslagen reglerar bland annat ordinarie arbetstid 40 timmar/vecka (5 §), övertid 200 timmar/kalenderår (7 §), dygnsvila 11 timmar/24 timmar (13 §) och veckovila 36 timmar/7 dagar (14 §). Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 §), då gäller i stället reglerna i kollektivavtalet.

Har man rätt till 5 minuter varje timme?

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter.

Hur ofta får man röka på arbetstid?

Enligt en dom i Länsrätten från 2008 har arbetsgivare rätt att förbjuda rökning på arbetstid, där pauserna alltså ingår. Det finns dock ingen lag som förbjuder rökning på arbetstid, så generösare regler kan gälla på din arbetsplats. Däremot får ingen arbetstagare mot sin vilja utsättas för tobaksrök under arbetstid.

Får man jobba bara 3 timmar?

Eller finns det en gräns för minsta antal timmar man får jobba? Svar: I lagstiftningen (Arbetstidslagen) finns det inte något regelverk kring hur många timmar man som minst får arbeta under en dag.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare?

Det finns ingenting som säger att du inte får gå hem tidigare istället för att ta rast, väljer du och din arbetsgivare att ge dig t. ex. 30 min rast en halv timme innan du slutar så är det absolut okej. Hoppas du har fått svar på din fråga!

LÄS DETTA  Kan en ideell förening vara momspliktig?

Är det olagligt att jobba varje helg?

Rent praktiskt kan du arbeta relativt många helger i rad, dock har du alltid rätt till 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. Men om arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om annat så är det detta som gäller.

Hur många timmar jobbar man på 100 %?

En normal heltidsanställning i Sverige är 40 timmars arbetstid per vecka. Heltid är detsamma som 100 procent.

Kan man ha två jobb?

Det är helt okej att vara anställd hos fler arbetsgivare samtidigt, det finns inget i lagen som säger att du inte får ha fler anställningar samtidigt. Du bör däremot kolla igenom ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal från din framtida arbetsgivare.

Leave a Comment